PODZIEL SIĘ

Miasto żyje. Miasto mówi. Miasto wpływa. Obok krzyczących reklam i smrodu spalin – wypielęgnowane ogrody-balkony, cienie zabytkowych bram, fragmenty odrapanego graffiti i kawałek zieleni akurat idealny do wypicia kawy i złapania oddechu między jedną pracą a drugą. Nasza przestrzeń do życia, oddziałująca na emocje i zmysły. Skomplikowany „przypadek”, którego funkcjonowanie w dużej mierze może zależeć od nas samych – 24 października rozpoczęły się warsztaty architektoniczne. Trwają do połowy grudnia.

Jak bardzo może zależeć – dowiemy się na 10. warsztatach poświęconych funkcjonowaniu miasta i problematyce związanej z architekturą, mieszkalnictwem, przestrzenią miejską, dziedzictwem kulturowym, ochroną zabytków i urbanistyką. 6 pierwszych spotkań odbywa się w tym roku wyjątkowo w ramach festiwalu Warszawa w Budowie (wstęp wolny), którego tematem przewodnim jest dom polski w dobie transformacji. Ta część warsztatów poświęcona jest problematyce mieszkalnictwa. Będą to seminaria, ale także praktyczne warsztaty projektowe z architektami z warszawskim pracowni (m.in. Centrala, AIAIG, 3XA ). Uczestnicy, pod okiem projektantów z warszawskich pracowni będą mogli stworzyć własne wizje architektoniczne tego jak chcieliby mieszkać i jak powinna wyglądać przestrzeń zamieszkania. Na ostatnie 4 warsztaty zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej (wstęp 15 PLN) – skupione będą m.in. wokół sztuki miasta, urbanistyki i planowania, modernizmu powojennego, polskiej architektury i przestrzeni publicznej po 1989 r.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać kulisy pracy architekta, a także samodzielnie, pod okiem profesjonalistów, stworzyć prywatną przyjazną i funkcjonalną przestrzeń mieszkaniową. Nacisk położony będzie na aspekty przestrzenne i prawne, czyli kwestie, z którym na co dzień spotyka się projektant. Zestawimy siłę marzeń z rutyną, innowację z tradycją, zbadamy, gdzie kończy się przestrzeń udomowiona, a zaczyna wspólna przestrzeń społeczna. Porozmawiamy na temat rutyny codziennej i odświętnych rytuałów.

Organizatorzy: Tu było, tu stało oraz Stowarzyszenie MASŁAW kierują je do osób widzących miasto jako wyzwanie i interesującą przestrzeń do życia, obserwujących zachodzące w nim zmiany i przede wszystkich chcących mieć na nie wpływ. Ideą projektu jest stworzenie przestrzeni wspólnego działania – wymiana dobrych praktyk, metod i narzędzi do rozwiązywania miejskich problemów, budowania sieci kontaktów oraz zachęcenie do podejmowania własnych społecznych inicjatyw.

Podczas warsztatów prowadzący poruszą temat samoorganizowania się mieszkańców w zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych – inicjatywy prywatnej, kooperatywy, ogródków działkowych, mikro-spółdzielni. Uczestnicy będą także pracować z architektem – m.in. wykonają samodzielny projekt przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni prywatnej jak i sąsiedzkiej. Nie zabraknie także warsztatów poświęconych planom zagospodarowania przestrzennego miasta, sztuce w przestrzeni publicznej, problemom współczesnego mieszkalnictwa – suburbanizacji, gentryfikacji, degradacji blokowisk czy bezdomności, a także roli i ochronie zabytków.
Obowiązują zapisy – ilość osób ograniczona – grupy maksymalnie 20-osobowe. Organizatorzy zachęcają do udziału osoby dorosłe – również seniorów.

Źródło: materiały prasowe.