PODZIEL SIĘ

Ruszył nabór na letni semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego (ŻUO), prowadzonego przez Centrum Kultury Jidysz (CKJ) przy Teatrze Żydowskim. Zapisy właśnie trwają, a semestr rusza 22 lutego.

Do 19 lutego każdy może zapisać się na kolejny semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Tematem przewodnim semestru letniego 2016/2017, który rusza 22 lutego, jest ciało.

Program obejmuje 70 godzin akademickich zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne. Wykłady odbywają się w środy w godzinach 17.30-20.30 i prowadzone są przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Studenci UW po zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ale zapisać się na nie może każdy chętny, niezależnie od wieku czy wykształcenia.

Aktualnie trwają również zapisy na XV Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz, które odbędzie się w dniach 13-21 lipca.